Dagens arbeidsmarked i Norge

I et land som Norge trenger vi alle slags jobber, og derfor jobber folk med alt fra software-programmering til barnepass. Det er ikke slik at folk i Norge i hovedsak jobber med én ting, selv om noen sektorer er større enn andre. Oljesektoren peker seg ut i så måte, men også kommunal sektor er stor i Norge.

jobb yrkeI Norge har vi både store og små bedrifter som alle sysselsetter et bredt spekter av arbeidstakere. Mange av disse tar i bruk Aditro lønnsystem for å gjøre det enklere å være arbeidsgiver, og de er alle med på å skape verdiøkning i samfunnet. Det er viktig å ha så mange som mulig ute i jobb, og derfor er det også viktig at det finnes arbeidsgivere som tørr å satse på sine ansatte.

Om lønn i Norge

Er det noe nordmenn synes det er vanskelig å snakke om, er det penger – og kanskje spesielt lønn. Det føles veldig personlig å snakke om lønn, og man er redd for at man skal oppdage lønnsforskjeller som kan føles urettferdige Men hvert år går gjennomsnittslønnen i Norge opp, og nå tjener Ola og Kari Nordmenn rett over 500 000 kr i året. Når man ser på hva folk tjener på verdensbasis, er dette svært gode lønninger det er snakk om. Likevel er det sånn at noen tjener mer enn andre, og det er ikke overraskende næringslivsledere som tjener best, og de i serviceyrker som tjener minst.

Alla yrker er like mye verdt

Likevel er alle yrker like mye verdt, og Norge trenger dem alle sammen. Uten f.eks:

  • Avfallstømmere
  • Renholdsmedarbeidere
  • Barnehageonkler

…så hadde ikke landet gått rundt. Det er også viktig å huske på at Norge er opptatt av et inkluderende arbeidsliv, hvor de som står på utsiden får en ny sjanse. NAV har flere løsninger som kan hjelpe folk som har stått utenfor arbeidslivet, pga. sykdom eller andre årsaker, en vei inn igjen.

Kort oppsummert kan vi si at Norge er et rikt land på mange måter, både når det kommer til bredden i arbeidsflokken – men også når det kommer til gjennomsnittslønnen til den vanlige arbeider på arbeidsmarkedet.